logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Over Flor Ayuda > Visie en werkwijze

Commissie Fondsenwerving
Flor Ayuda heeft een Commissie Fondsenwerving, die bestaat uit personen die zich verbonden voelen met Guatemala en de Maya-bevolking. De Commissie Fondsenwerving zamelt geld in door middel van acties, geeft voordrachten en adviseert bij uit te voeren acties.

AGDI
AGDI formuleert in samenwerking met ons de projecten op basis van de behoeften en vraagt vervolgens onze steun. Na goedkeuring worden fondsen geworven, welke aan AGDI worden overgemaakt. AGDI voert de projecten uit en rapporteert hierover aan Flor Ayuda. Bestuursleden brengen periodiek een bezoek aan Guatemala en controleren en evalueren de projecten ter plaatse. Lees verder...

Projecten
Wat doen we? We helpen bij de exploitatie van scholen voor basis- voortgezet- en beroepsonderwijs. Verder hebben we een beurzenprogramma. En we ondersteunen een kliniek. Tenslotte zorgen we ook voor de ontwikkeling van vrouwen via o.a. vrouwencursussen.

Onze visie?
Werken aan ontwikkeling!