logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Over Flor Ayuda

Comité van aanbeveling
Dit comité bestaat uit: Ir. Cees de Haan, Prof. mr. dr. Teun Jaspers, Mr. Yvo van Kuijck, Dhr. Marcel van der Linden, Dhr. Sjef Drummen en Drs. Roeland Tjebbes.
Meer informatie over het Comité vindt u hier.

Fondsenwerving
De Commissie Fondsenwerving zamelt geld in door middel van acties, geeft voordrachten en adviseert bij te voeren acties. Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Leden van de Commissie Fondsenwerving
Josée van Herel (voorzitter), Willem Adriaanssen, Pia Bloem, Ineke de Haan, Josine Oude Ophuis, Tinie Rovers, Mieke Venker

Vrijwillige basis
De leden van het bestuur en de commissie fondsenwerving zijn allen vrijwilligers. De donaties die wij ontvangen gaan voor 98% rechtstreeks naar de projecten. Wij leggen graag verantwoording af over de manier waarop wij werken.  Meer...

ANBI-gegevens
Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn erkend door de fiscus. Dus moeten wij bepaalde gegevens publiceren.
Meer...

Wat willen we?
Helpen ontwikkelen!