logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Hoe helpen > Verantwoording

Weinig onkosten
Van de donaties die Flor Ayuda ontvangt, gaat slechts ongeveer 2% op aan onkosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur en de vrijwilligers zich inzetten, zonder hun onkosten te declareren. Uw bijdrage komt dus bijna volledig ten goede aan de projecten in Guatemala.

Samenwerking
Flor Ayuda werkt bij verschillende projecten samen met: Wilde Ganzen, ICCO, Impulsis, Cordaid, ChildRight en NCDO. Deze organisaties volgen ons werk nauwkeurig, vaak ook ter plaatse.

      
           
      

Flor Ayuda:
verantwoord helpen