logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Hoe helpen > Fiscaal

Legaten: geen erfbelasting
Een legaat is een bepaling in uw testament, dat u een bepaald bedrag toedeelt aan bijvoorbeeld een goed doel zoals Flor Ayuda. Normaal gesproken moet daarover erfbelasting worden betaald. Vroeger noemde men dat successierechten. Over legaten aan Flor Ayuda wordt geen erfbelasting geheven.
U kunt een legaat eenvoudig opnemen in uw testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw notaris. Ook kunt u ons vragen u nader te informeren.

Accountantscontrole
Ieder jaar vindt er accountantscontrole plaats en worden de jaarstukken van Flor Ayuda opgesteld. Dit wordt gratis voor ons gedaan. Een exemplaar van de jaarstukken gaat naar de belastingdienst.

Nu meteen geven?
U kunt ook nu meteen een gift doen met enkele klikken..... Heel veilig d.m.v. IDEAL via onze betaalprovider Mollie.

Geef € 10,-         Geef € 25,-

Geef € 50,-         Geef € 100,-

Geef € 250,-

De fiscus
helpt u helpen.