logo

Welkom


Materiaal voor het nieuwe laslokaal

We zijn erg blij met het nieuwe laslokaal. Maar er is nog veel nodig. Denk daarbij aan lasapparatuur, snijapparatuur, gebruiksmaterialen etc. etc.
Doet u mee? Wilt u uw gift overmaken op rekening nummer NL55 FVLB 0225 5632 15 ten name van Stichting Flor Ayuda o.v.v. "Materiaal Laslokaal"?


Wij werken verantwoord....
Wij werken alleen met vrijwilligers, waardoor ± 98% van de donaties wordt besteed aan het werk in Guatemala! Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer...  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Meer...

U kunt helpen....
Nu u weet wat we doen, begrijpt u vast dat uw hulp veel effect zal hebben. Er zijn veel mogelijkheden, zoals schenkingen / giften, acties, deelname aan ons beurzenprogramma, legaten, sponsoring en vrijwilliger worden. Wat kunt u doen? Meer...


Vrijwilligers gezocht !

Voor ons mooie werk wordt veel werk verzet. Wij hebben nog meer plannen en hebben behoefte aan ondersteuning. Ben jij die vrijwilliger die ons komt helpen?
Klik hier voor de flyer.