logo

Welkom


Financier een couveuse!

Onze kliniek werkt voor de arme bevolking. Een nieuwe couveuse was nodig. Kosten: € 4.000,-. Wij hebben dit voorgefinancierd. Helpt u om dit bedrag op tafel te krijgen? Doe een donatie op IBAN NL55 FVLB 0225 5632 15 t.n.v. Flor Ayuda o.v.v.: "Couveuse". Dank u!


Wij werken verantwoord....
Wij werken alleen met vrijwilligers, waardoor ± 98% van de donaties wordt besteed aan het werk in Guatemala! Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer...  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Meer...

U kunt helpen....
Nu u weet wat we doen, begrijpt u vast dat uw hulp veel effect zal hebben. Er zijn veel mogelijkheden, zoals schenkingen / giften, acties, deelname aan ons beurzenprogramma, legaten, sponsoring en vrijwilliger worden. Wat kunt u doen? Meer...


Vrijwilligers gezocht !

Voor ons mooie werk wordt veel werk verzet. Wij hebben nog meer plannen en hebben behoefte aan ondersteuning. Ben jij die vrijwilliger die ons komt helpen?

Klik hier voor de flyer.